SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 219)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dodatok č.1 k zmluve č.5003903 dodanie ECOBOXU na odvoz použitého spotrebného materiálu Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Konica Minolta Slovakia s.r.o.
0 €
1/2024 ZZP Zriadenie záložného práva Odb.: Mgr. Andrea Blatníková , Zsolt Blatník
Dod.: Obec Dlhá Ves
0 €
4/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Benyüsová Valéria
Dod.: Obec Dlhá Ves
5 €
3/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Tóth Eduard
Dod.: Obec Dlhá Ves
5 €
2/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Lőrincz Jaroslav
Dod.: Obec Dlhá Ves
5 €
1/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Kankula Daniel
Dod.: Obec Dlhá Ves
5 €
Dodatok 1/24 Cenník za služby v zmysle zmluvy Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Dodatok č.5 02/2021 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 02/2021 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
tz2023-10-26mm4 Poskytovanie najnovších aktualizácií počítačových programov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
7/2023 Predaj Nákladného automobilu PV3S Odb.: Ondrej Bobka
Dod.: Obec Dlhá Ves
3 000 €
2019/0100016 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Helena Bačová
Dod.: Obec Dlhá Ves
10 €
2019/0100028 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Kankula Tibor
Dod.: Obec Dlhá Ves
10 €
2019/0100014 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Ladislav Flander
Dod.: Obec Dlhá Ves
10 €
2409231063 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Generali Poisťovňa
82.13 €
23/43/054/1580 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obeca Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
772.20 €
25 Úprava podmienok odplatného vymáhania pohľadávok mandanta mandatárom voči tretím osobám ďalej Dlžníci Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Mandátna zmluva
0 €
RT-10082023-01 Zmluva o vytvorení webovej stránky ,domény a webhostingusi a Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
6/2023 Dodávka motorového vozidla na základe špecifikácie Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: AUTOPOLIS, a.s.
45 250 €
01/06/2023 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Dlhá Ves - Výmena strešnek konštrukcie , krytiny , časti strop. konštrukcie Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: M & B RENO s.r.o.
29 400.32 €
00328189 Kúpno-predajná zmluva Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Obec Dlhá Ves
100 €
Generované portálom Uradne.sk