SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 231)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č.6/2024 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva10 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: MMPR,s.r.o.
100 €
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
214 €
tz2024-05-232mg1 Aktualizácie aplikačných programov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
tz2024-05-02mg2 Zmluva o systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
Dodatok č.6 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O02/2021 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
5/2024 Nájom miestnosti Odb.: Norbert Szakács
Dod.: Obec Dlhá Ves
5 €
1/2024 Mandátna zmluva Výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: WYON s.r.o.
102 €
24/43/054/74 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
2409486567 Pistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Generali Poisťovňa
89.34 €
ND61/2024 Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Dlhá Ves
0 €
Generované portálom Uradne.sk