SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad Dlhá Ves
Hlavná 47
049 55 Dlhá Ves

Telefón: +421 902 988 221 
E-mail: obec.dlhaves@gmail.com

Bankové spojenie:
Prima banka Slovesnko ,a.s.
IBAN:SK78 5600 0000 0065 6710 5003

EURES