SlovenskýEnglish

Kalendár akcií

Plán podujatí na rok 2016
Február : 5.2.2016 -Ples Mikroregiónu Domica
7.2.2016 - Fašiangový ples pre deti
20.2.2016 - 9. ročník zimnej turistiky
Marec : 13.3.2016 -Spomienka „ 15. Marec“
26.3.2016 – Veľkonočná zábava
28.3.2016 -Veľká noc
Apríl: 22.4.2016 – Envirodeň Mikroregiónu Domica
23.4.2016 -Turistika „ELÁN“ Rožňava
Máj: 6.5.2016 - Deň matiek
6.5.2016 - Vatra na futbalovom ihrisku
Jún: 4.6.2016 - Deň detí
25.6.2016- Deň obce , športový deň
Júl: 20,21,22.7.2016 – Evanjelický letný tábor
August: 20.8.2016 - Výlet
27.8.2016 - Posedenie pri peci
September: 19.9.2016 - Výstava ovocia a zeleniny
Október: 22.10.2016- Deň dôchodcov
29.10.2016 – Halloween party
November: 26.11.2016 – Katarínska zábava
December: 4.12.2016 - Mikuláš
23.12.2016 - Vianočný program
31.12.2016 - Silvestrovská zábava