SlovenskýEnglish

Kultúra

V centre obce sa nachádza pekný kultúrny dom, vedľa tejto budovy sa nachádza miestny park s fontánou.     Vedľa parku je ihrisko s celoročným využívaním, čiže v lete na futbal a iné hry a v zime ako klzisko od roku 1989. Ročne sa organizuje karneval na ľade, každé dieťa od 5 rokov veku sa korčuľuje. Dobre fungujú tanečné súbory, ktoré vystupujú aj v zahraničí, ako aj v iných mestách, obciach, a spevácky zbor.
Bohatú činnosť má klub dôchodcov, ich miestnosť sa nachádza v kultúrnom dome.
Požiarnici sú dôležitými účastníkmi obecných podujatí, súťaží.
V staršom dome sa zriaďuje vidiecky dom na zachovanie tradícií pre budúcu generáciu.

Kultúra

A község szívében található a szép művelődési ház, mellette pedig a helyi szökőkutas park.
A park mellett található a játszótér, valamint sportpálya, amely egész évben működik; míg nyáron futballpálya, addig télen 1989-től jégpálya. Évente karnevált rendezünk a jégen, minden 5 éven felüli gyermek korcsolyázik ilyenkor.
Jól működnek táncegyütteseink, illetve énekkaraink, amelyek külföldön, valamint más községekben, városokban is fellépnek.
Gazdag tevékenységgel bír a művelődési házban otthont kapó nyugdíjasklub. A község rendezvényeinek, illetve versenyeinek fontos résztvevői a tűzoltók.
Egy régebbi házban került berendezésre a faluház, amely a hagyományok megőrzése érdekében jött létre a jövő generációk számára.