SlovenskýEnglish

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov bol založený v roku 2002. Má 29 členov a ich miestnosť sa nachádza v kultúrnom dome.

Od založenia organizovali dôchodcovia a dôchodkyne rôzne podujatia pre seba ale aj pre ostatných obyvateľov dediny.

Každoročne organizujú výlet do Maďarska, do Bogácsa alebo do Mezőkövesdu, kde sa liečia v termálnych kúpeľoch.

Na spoločných akciach pečú koláče, zákusky, vyšívajú. Ročne organizujú výstavu ovocia, zeleniny, a ručných prác.

Funguje aj spevokol dôchodcov, ktorý vystupuje na obecných podujatiach. Mladšia generácia sa od nich naučila už veľa piesní.
Oslavujú narodeniny, meniny, kde si zarecitujú, zaspievajú.

Dôchodcovia pomáhali pri zariadení vidieckeho domu a vysvetlovali, ktoré predmety sa na čo používali.

Aktívne sa zapájajú do každodenného života obce / šport,kultúra,brigády /.


Nyugdíjasklub

A Nyugdíjasklub 2002-ben létesült. 29 tagja van, a helyiségük pedig a művelődési házban található.

Az alapítástól kezdve a nyugdíjasok különféle rendezvényeket szerveztek maguknak, de a falu többi lakosa számára is.

Minden éven kirándulást szerveznek Magyarországra, Bogácsra vagy Mezőkövesdre, ahol a termálfürdőben töltik idejüket.

A közös események alkalmával kalácsot, süteményt sütnek, illetve hímeznek. Évente rendeznek gyümölcs-, zöldség-, valamint kézimunka kiállítást.

Nyugdíjas énekkar is működik, melynek tagjai községi rendezvényeken szerepelnek. A fiatalabb generáció már sok dalt tanult tőlük. Születésnapokat, névnapokat ünnepelnek, ilyenkor szavalnak és énekelnek is.

A nyugdíjasok segítettek berendezni a tájházat és elmagyarázták, hogy melyik tárgyat mire használták.

Aktívan részt vesznek a község mindennapi életében /sport, kultúra, brigádmunkák/.