SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.dlhaves.sk spravuje Obec Dlhá Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dlhá Ves

Adresa:

Obecný úrad Dlhá Ves
Hlavná 47
049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328189

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 532
Rozloha: 1076 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: obec.dlhaves@gmail.com
Podateľňa: obec.dlhaves@gmail.com
Starosta: Tomáš Novák, +421 902 988 221obec.dlhaves@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.dlhaves@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58/788 58 13
E-mail: obec.dlhaves@gmail.com

Úradné hodiny:

Deň Pracovná doba
Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

 

Kompetencie:
Obec Dlhá Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Dlhá Ves je zriadený na Miestnom úrade vPlešivec

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk