SlovenskýEnglish

Folklórny súbor

Miestna organizácia Csemadoku bola založená v roku 1957. Od tých čias sa tento spoločenský a kultúrny spolok aktívne zapája do kultúrneho života obce. Má 70 členov.

V 70- tich a 80- tich rokoch fungoval spevokol Csemadoku, ktorý bol veľmi úspešný. Vystupovali na celoštátnych kultúrnych podujatiach, spievali aj v Gombaseku. Nacvičovali i rôzne divadelné hry.
I v súčasnosti usporadúvajú kultúrne programy v obci, ako Deň matiek, Deň detí, Vianočné oslavy.

Členovia sa aktívne zapojili i do zariaďovania Vidieckeho domu. Nazbierali, pripravili staré predmety.
Každý rok usporiadajú vianočný predaj kníh.

Podávali projekty do grantov na získavanie finančných prostriedkov. Z takých prostriedkov nakúpili knihy do miestnej knižnice, prostriedky do Vidieckeho domu, ošatenie pre mažoretky a spevokol.
Spolupracujú s miestnymi neziskovými organizáciami, s Obecným úradom.