Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb - nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
0.00 €
OZV pre obaly a neobalové výrobky Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie bežného účtu Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
o poskyt.dotácie z pros. Dobrov.pož.ochrany Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Podľa § 10 ods.11-pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dotácia na rekonštrukciu has.zbrojnice Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
Nájom garáže Odb.: Benyüsová Valéria
Dod.: Obec Dlhá Ves
5.00 €
Nájom garáže Odb.: Tóth Eduard
Dod.: Obec Dlhá Ves
5.00 €
Nájom garáže Odb.: Beke Július
Dod.: Obec Dlhá Ves
5.00 €
Nájom garáže Odb.: Lőrincz Jaroslav
Dod.: Obec Dlhá Ves
5.00 €
Nájom garáže Odb.: Kankula Daniel
Dod.: Obec Dlhá Ves
5.00 €
združ.nakladanie s odpadmi z obalov a neob.výr. Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: E-cycling s.r.o.
0.00 €
Zmena článku 3, bod 1 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
33.00 €
Nájom a poskytovanie služieb Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Konica Minolta Slovakia s.r.o.
45.01 €
Fin.príspevku "Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
8502.99 €
vytvorenie webstránky a posk.dom. a webh.služieb Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: webex media , s.r.o.
144.00 €
Vypracovanie projektu "Zberný dvor DV" Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Gemini Group s.r.o.
950.00 €
obec občan - podľa § 12 ods.3 písm.b)bod 5 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
52950.02 €
"Rekonštrukcia ulice Malej v obci Dlhá Ves" Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: EUROVIA SK
52950.00 €
§ 12 - pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Vykonávanie činnosti technika PO a BOZP Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Korpa Matúš
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: "Bíborka" - Polgári Társulás
Dod.: Obec Dlhá Ves
800.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: TJ Zlatý klas Dlhá Ves
Dod.: Obec Dlhá Ves
3250.00 €
aktualizácia programov, licenčná zmluvaWinCITY Cintorín Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
42.00 €
§ 10. ods.-pomoc hv hmotnej núdzi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dodatok o nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: NATUR-Pack, a.s.
0.00 €
poskytnutie príspevku § 50j zákona č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Obec - občan Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nájom garáže Odb.: Obyvatelia obce
Dod.: Obec Dlhá Ves
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku § 54 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
7912.56 €
Výmena trafostanice Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ENEPRO s.r.o.
0.00 €
Systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
75.00 €
Výpožička súpravy povodňovej zách.služby Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Slovenská republika - Min.vnútra SR
0.00 €
Implementovanie novej právnej úpravy ochrany osobných údajov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
Nakladanie s osobnými údajmi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
Támogatás "Felmenőink nyomíban - II:" Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: BGA
459.31 €
Aktivácia členov domácnosti - uchádz. o zam. Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
§ 54 ods.1.písm. a) Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
§ 10 ods.3, ods.9 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
poskytnutie finančných príspevkov § 50j Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
3983.67 €
§ 12 obec - občan Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obyvatelia obce
Dod.: Obec Dlhá Ves
0.00 €
poskytnutie finančných príspevkov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obyvatelia obce
Dod.: Obec Dlhá Ves
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obyvatelia obce
Dod.: Obec Dlhá Ves
0.00 €
Agenda CO Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Gabrom s r.o.
30.00 €
Služby v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Komplexné zabezpečenie ext. riadenia Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: SGS - Consulting s.r.o.
2150.00 €
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Finančný dar - naterská škola DV Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
172.00 €
Úprava centra obce - Javisko Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: TT-STAV, s.r.o.
10552.61 €
Nákladné vozidlo-Avia A30 KA Odb.: Obec Pašková
Dod.: Obec Dlhá Ves
400.00 €
nájom nebytových priestorov,Hlavná 215 Dlhá Ves Odb.: Flanderová Emília
Dod.: Obec Dlhá Ves
233.00 €
Aplikícia § 10 z.č.417/2013 Z.z. Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Pomajová Jarmila
Dod.: Obec Dlhá Ves
8.50 €
poistka - aktivačné práce Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
28.80 €
Poskytovanie verejných služieb-0587885813 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Obec-občan 1.1.-30.6.2017 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
"Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Pripojenie k inf.sys.Datové centrum obcí a miest Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Deus
0.00 €
Nákup - príves nákladný Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Emília Flanderová
250.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Veľká dohoda - obec občan Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
dohoda o zabezpečení aktivačných služieb Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nákup osobného auta Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Lóránt Kovács
850.00 €
Nakladanie s odpadmi - z obalov Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: NATUR-Pack, a.s.
0.00 €
Zastrešenie terasy Domu smútku Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
0.00 €
Zastrešenie terasy Domu smútku Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
36964.85 €
Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
21116.44 €
poskyt príspevku § 54 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nakladanie s odpadom Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: NATUR-Pack, a.s.
0.00 €
Služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: SGS - Consulting s.r.o.
2500.00 €
Zastrešenie terasy Domu smútku - zákazka na obstarávanie stavebných prác Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
2500.00 €
0587928280 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.00 €
Č.t.0587928289 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.00 €
Výstavba multifunkčného ihriska a príslušnej infraštruktúry Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
2500.00 €
služby s prípravou projektu Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: SGS - Consulting s.r.o.
1500.00 €
Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Zaradenie nezam. na prácu obec-občan Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
šanca na zamestnanie Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
využívanie el.služieb Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Union Zdrav.poisťovňa a.s.
0.00 €
PV3S Fekál Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Mário Hlaváč
3900.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
18.00 €
DEUS Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Deus
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Prevod majetku štátu- ZŠ-alapiskola DV Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Centrum vedecko-technických informácií SR
0.00 €
Finančné prostriedky na športové účely Odb.: TJ Zlatý klas Dlhá Ves
Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
450.00 €
Poskytovanie údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Anna Ferdinandová
Dod.: Obec Dlhá Ves
8.50 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Szcsuka
Dod.: Obec Dlhá Ves
8.50 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Klempárová Eva
Dod.: Obec Dlhá Ves
8.50 €
Predlženie platnosti do 31.12.2015 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: DataCentrum
0.00 €
Dar na kultúru Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
200.00 €
Motorové vozidlo Tatra CAS11 Odb.: MOTOŠROT , s.r.o
Dod.: Obec Dlhá Ves
1800.00 €
Oprava ,ČL.I. Predmet Zmluvy , odss.2.2. Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: PPA
114427.13 €
finančný príspevok na rok 2015 Odb.: TJ Zlatý klas Dlhá Ves
Dod.: Obec Dlhá Ves
3200.00 €
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dotácia Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Košický samosprávny kraj
1000.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
126698.64 €
Aktivačné prácepre uchádzačov o zamestnania Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dodatok-zosúladenie zákona o odpadoch pl.1.1.2014 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
Pôžička Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: INPRO POPRAD
8700.00 €
Zmena Čl.1, Čl.2, Ćl 3,Ćl 4 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Lisák Stanislav
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Deus
0.00 €

Zverejňovanie zmlúv podľa
zákona č. 546/2010 Z.z

(58.05 kb)
(58.41 kb)
(59.6 kb)
(58.99 kb)
(59.71 kb)
(58.63 kb)
(479.47 kb)
(4877.21 kb)
(1290.03 kb)
(307.35 kb)

Zmluva o nájme nebytového priestoru - SATELIT

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí NFP

Naše zmluvy sú zverejnené na stránke: https://www.rzof.sk/Home/Index/dlha_ves