Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Oznámenie SOBD 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní

nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie

s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon.

Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

- Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z.

  o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

- Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch 

  na území Slovenskej republiky.

- Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 

  1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania

  obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.

- Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov 

  a sčítanie obyvateľov.

- Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

  Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to,

  či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania

  nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

  Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

  Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný 

  alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má

  na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa,

  ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

  Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania
(519.55 kb)
(79.39 kb)
(70.31 kb)
(200.88 kb)
(2748.78 kb)
(2749.56 kb)

Zoznam aktualít