Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:30

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19/43/50J/8 poskytnutie príspevku § 50j zákona č.5/2004 Z.z. ÚPSVaR
0.00 €
18/43/012/118 Obec - občan ÚPSVaR
0.00 €
1-5/2019 Nájom garáže Obec Dlhá Ves
0.00 €
18/43/054/400 Poskytovanie finančného príspevku § 54 ÚPSVaR
7912.56 €
2018 Výmena trafostanice ENEPRO s.r.o.
0.00 €
282/2018 Systémová podpora a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o.
75.00 €
KRHZ-KE-120/2018 Výpožička súpravy povodňovej zách.služby Slovenská republika - Min.vnútra SR
0.00 €
2018 Implementovanie novej právnej úpravy ochrany osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
2018 Nakladanie s osobnými údajmi Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
MKO-SK-1-2018/1-000221 Támogatás "Felmenőink nyomíban - II:" BGA
459.31 €
18/43/012/18 Aktivácia členov domácnosti - uchádz. o zam. ÚPSVaR
0.00 €
18/43/054/36 § 54 ods.1.písm. a) ÚPSVaR
0.00 €
18/43/010/20 § 10 ods.3, ods.9 ÚPSVaR
0.00 €
18/43/50J/3 poskytnutie finančných príspevkov § 50j ÚPSVaR
3983.67 €
17/43/012/109 § 12 obec - občan ÚPSVaR
0.00 €
1-6/2018 nájom nebytových priestorov Obec Dlhá Ves
0.00 €
17/43/054/423 poskytnutie finančných príspevkov ÚPSVaR
0.00 €
1-6/2017 nájom nebytových priestorov Obec Dlhá Ves
0.00 €
1-7/2016 nájom nebytových priestorov Obec Dlhá Ves
0.00 €
2017 Agenda CO Gabrom s r.o.
30.00 €
1/2017 Služby v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o.
0.00 €
1/2017 SGS Komplexné zabezpečenie ext. riadenia SGS - Consulting s.r.o.
2150.00 €
17/43/012/18 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR
0.00 €
2017 Finančný dar - naterská škola DV SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
172.00 €
1 Úprava centra obce - Javisko TT-STAV, s.r.o.
10552.61 €
1/2017 Nákladné vozidlo-Avia A30 KA Obec Dlhá Ves
400.00 €
zo dńa 9.5.2017 nájom nebytových priestorov,Hlavná 215 Dlhá Ves Obec Dlhá Ves
233.00 €
16/43/010/122 Aplikícia § 10 z.č.417/2013 Z.z. ÚPSVaR
0.00 €
171 Nájom hrobového miesta Obec Dlhá Ves
8.50 €
9101600495 poistka - aktivačné práce Generali Poisťovňa, a.s.
28.80 €
1-50856701098 Poskytovanie verejných služieb-0587885813 Slovak Telekom a.s.
0.00 €
16/43/012/115 Obec-občan 1.1.-30.6.2017 ÚPSVaR
0.00 €
č.16/43/054/220 "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" ÚPSVaR
0.00 €
ZLP-2016_0649 Pripojenie k inf.sys.Datové centrum obcí a miest Deus
0.00 €
2/2016 Nákup - príves nákladný Emília Flanderová
250.00 €
16/43(052/32 Aktivačná činnosť ÚPSVaR
0.00 €
164301241 Veľká dohoda - obec občan ÚPSVaR
0.00 €
164305232 dohoda o zabezpečení aktivačných služieb ÚPSVaR
0.00 €
1.6.2016 Nákup osobného auta Lóránt Kovács
850.00 €
2016 Nakladanie s odpadmi - z obalov NATUR-Pack, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 k zmluve 1/26.4.2016 Zastrešenie terasy Domu smútku Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
0.00 €
1/26.4.2016 Zastrešenie terasy Domu smútku Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
36964.85 €
Dodatok č.1 k zmluve č.69/001/15 Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy Prima banka Slovensko , a.s.
21116.44 €
č.1 poskyt príspevku § 54 ÚPSVaR
0.00 €
12.1.2016 Nakladanie s odpadom NATUR-Pack, a.s.
0.00 €
09/2016 Služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti SGS - Consulting s.r.o.
2500.00 €
05/2016 Zastrešenie terasy Domu smútku - zákazka na obstarávanie stavebných prác APJ Consulting s.r.o.
2500.00 €
132095744706 0587928280 Slovak Telekom a.s.
14.00 €
132095707646 Č.t.0587928289 Slovak Telekom a.s.
14.00 €
042016 Výstavba multifunkčného ihriska a príslušnej infraštruktúry APJ Consulting s.r.o.
2500.00 €
032016 služby s prípravou projektu SGS - Consulting s.r.o.
1500.00 €
16/43/010/5 Pomoc v hmotnej núdzi ÚPSVaR
0.00 €
15/43/012/110 Zaradenie nezam. na prácu obec-občan ÚPSVaR
0.00 €
15/43/054/156 šanca na zamestnanie ÚPSVaR
0.00 €
P-0032818900 využívanie el.služieb Union Zdrav.poisťovňa a.s.
0.00 €
2015 PV3S Fekál Mário Hlaváč
3900.00 €
9101600322 Skupinové úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
18.00 €
143/15 DEUS Deus
0.00 €
15/43/052/834 Vykonávanie aktivačnej činnosti ÚPSVaR
0.00 €
702/2015 Prevod majetku štátu- ZŠ-alapiskola DV Centrum vedecko-technických informácií SR
0.00 €
2015 Finančné prostriedky na športové účely SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
450.00 €
20000-4/2015-RV Poskytovanie údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
171 Nájom hrobového miesta Obec Dlhá Ves
8.50 €
170 Nájom hrobového miesta Obec Dlhá Ves
8.50 €
168 Nájom hrobového miesta Obec Dlhá Ves
8.50 €
ZLP-2015-0291/OPIS Predlženie platnosti do 31.12.2015 DataCentrum
0.00 €
1/2015 Dar na kultúru SCA Hygiene Products Slovakia s. r.o.
200.00 €
2/2015 Motorové vozidlo Tatra CAS11 Obec Dlhá Ves
1800.00 €
Č.4900039 Oprava ,ČL.I. Predmet Zmluvy , odss.2.2. PPA
114427.13 €
1/2015 finančný príspevok na rok 2015 Obec Dlhá Ves
3200.00 €
Dohoda č.71/2015/AC/12 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR
0.00 €
242015 - VZN Dotácia Košický samosprávny kraj
1000.00 €
69/001/15 Poskytnutie úveru Prima banka Slovensko , a.s.
126698.64 €
59/2015/AC/12 Aktivačné prácepre uchádzačov o zamestnania ÚPSVaR
0.00 €
1/2015 Dodatok-zosúladenie zákona o odpadoch pl.1.1.2014 AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
1/29.4.2015 Pôžička INPRO POPRAD
8700.00 €
zo dňa 2.1.2013 Zmena Čl.1, Čl.2, Ćl 3,Ćl 4 Lisák Stanislav
0.00 €
ZLP-2015-0291/OPIS Zmluva o pripojení Deus
0.00 €

Zverejňovanie zmlúv podľa
zákona č. 546/2010 Z.z

(58.05 kb)
(58.41 kb)
(59.6 kb)
(58.99 kb)
(59.71 kb)
(58.63 kb)
(479.47 kb)
(4877.21 kb)
(1290.03 kb)
(307.35 kb)

Zmluva o nájme nebytového priestoru - SATELIT

(240.35 kb)
(901.56 kb)
(1093.82 kb)
(958.12 kb)
(1165.61 kb)
(232.96 kb)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

(4794.54 kb)
(5080.88 kb)

Zmluva o poskytnutí NFP

Naše zmluvy sú zverejnené na stránke: https://www.rzof.sk/Home/Index/dlha_ves