Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:30

Aktuality | OZNÁMENIE

Obec Dlhá Ves, 049 55 Dlhá Ves, Hlavná č. 47

Oznámenie

Týmto  vám oznamujem, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva , sa bude konať dňa 23.05.2018 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov , určenie zapisovateľa

            2. Schválenie návrhu programu zasadnutia

            3. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

            4. Deň obce 2018

            5. Rôzne

            6. Záver

                                                                                                                            Tomáš Novák

                                                                                                                                        starosta obce

V Dlhej Vsi: 18.05.2018

Zoznam aktualít