Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:30

Aktuality | RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena

Informácia pre občanov obce Dlhá Ves ohľadne Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja –zmena“

Týmto oznamujem občanom obce Dlhá Ves , že obstarávateľ Košický samosprávny kraj , Námestie Maratónu mieru 1 , 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie kraja , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podla § 5 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.01.2018 oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraj – zmena“.

Do oznámenia je možné nahliadnuť,robiť si z nich výpisy , odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách v nasledovných mestách na týchto adresách:

-       Mesto Rožňava , Šafáriková 29 , 048 01 Rožňava

-       Mesto Dobšiná , SNP 554 , 049 25 Dobšiná

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

http://www.enviroportal.sk/SK_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravnho-kraja

                       

                                                                                                                       Tomáš Novák                                                                                                                   starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce v časti aktuality dňa :07.02.2018

Zoznam aktualít


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0